XL Olimpiada Biologiczna

    Decyzją Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej w Krakowie do zawodów  II stopnia  XL Olimpiady Biologicznej,  które  odbędą się 29 stycznia 2010 w Krakowie zostali zakwalifikowani:

Paulina Buksa – praca badawcza „Biologiczna ocena stopnia zanieczyszczenia wód Skawy wskaźnikiem Coli w okolicach Skawy” – ocena KOOB 46/50
Dariusz Ceklarz – praca badawcza  „Ocena skażenia powietrza dwutlenkiem siarki za pomocą skali porostowej na obszarze Kasiny Wielkiej (Beskid Wyspowy)” – ocena KOOB 40/50
Anna Gacek – praca badawcza – „Ocena wpływu oddziaływań antropogenicznych na środowisko  Skomielnej Białej  na podstawie badań mchów” – ocena KOOB 46/50
Patryk Szklarz – praca badawcza – „Ocena wpływu zasolenia podłoża na kiełkowanie roślin” – ocena 48/50

Nauczyciel prowadzący: mgr Jacek Sobczyk

 Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.