Sukces na konkursie historycznym

    13 czerwca w Parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie odbyła się sesja naukowo-edukacyjna, będąca zwieńczeniem 1. edycji projektu „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku. Dramatyczne losy Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1943-1944”.
    Uroczystość uświetnił swoją obecnością m.in. dr Marek Lasota (dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej), Aleksander Palczewski (Małopolski Kurator Oświaty), ks. prof. dr hab. Jan Szczepaniak (dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II). Gospodarzem spotkania był ks. dr Ryszard Barański, proboszcz tutejszej parafii.
    Sesja to wykłady (m.in. dr. Pawła Naleźniaka z IPN-u), projekcje filmów i występ artystyczny lwowskiego aktora Wojciecha Habeli. Najliczniejszą publiczność stanowili uczniowie i nauczyciele – uczestnicy finału konkursu historycznego. W konkursie tym brały udział 122 osoby ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Małopolski.
    Wśród finalistów konkursu znaleźli się uczniowie naszej szkoły:
1. Patrycja Niedzielak i Agnieszka Kubik z kl. Ib
2. Zofia Barska i Patryk Miśkowiec z kl. IIb
3. Anna Trzop, Paulina Gacek, Patrycja Antosz i Katarzyna Ptaś z kl. Ib

Na sesji podsumowującej projekt Komisja Wojewódzka wyłoniła spośród finalistów pięciu laureatów w danych kategoriach i zostali nimi: Patrycja Niedzielak i Agnieszka Kubik (miejsce trzecie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, praca multimedialna). Uczestnicy finału otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe, a laureatki dodatkowo indeksy na Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Uczniowie pracowali pod kierunkiem prof. Iwony Wróbel-Żarnowskiej. Gratulujemy!

Anna Trzop (Ib)