„Szlachetna Paczka” w naszej szkole

szlachetna_paczka_2015Od listopada do 9 grudnia w naszej szkole odbyła się zbiórka na akcję Szlachetna Paczka, która miała na celu zebranie dobrowolnej kwoty, na rzecz pomocy ubogim rodzinom w najbliższej okolicy. W akcję zaangażowały się wszystkie klasy licealne oraz technikum. Za zebrane środki zakupiono rzeczy potrzebne rodzinom, między innymi węgiel, ubrania i artykuły spożywcze. Cel został osiągnięty i nasza szkoła pomogła trzem rodzinom.

Kinga Luberda (klasa IIb)