Wycieczka klas humanistycznych na UJ

Jeszcze w okresie przedświątecznym klasy humanistyczne: Ib oraz IIb wybrały się do Krakowa, by w zaprzyjaźnionym z naszym Liceum Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego wysłuchać ciekawego wykładu dr. hab. Pawła Laidlera. Dotyczył on formowania struktur państwowych w USA w XVIII wieku przez Ojców Założycieli oraz pierwszy amerykańskich prezydentów. Po wykładzie nasi uczniowie mieli możliwość zadawania pytań, również tych, które dotyczyły studiów na krakowskiej amerykanistyce. Po wizycie na UJ klasy wraz z opiekunami wybrały się do kina, by wspólnie świętować Mikołajki.

instytut uj