„Tydzień anatomii” w biol-chemie

    23 stycznia 2012 roku uczniowie klas biologiczno-chemicznych /1c i 2c/ zwiedzali Muzeum Katedry i Zakładu Anatomii CM UJ. Muzeum składa  się z trzech sal, w których znajduje się 2077 preparatów. Pierwsza sala to preparaty z działu osteologii, anatomii porównawczej i antropologii. Druga sala to preparaty "mokre" z zakresu anatomii narządów głowy i szyi, trzewi klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy. Ostatnia sala zawiera preparaty najstarsze m.in. wykonane przez prof. Teichmanna.

 

 

 

    Dwa dni później tj. 25 stycznia w naszej szkole dla wszystkich klas biologiczno-chemicznych doktor Marcin Waligóra wygłosił  wykład „Układ krążenia człowieka”, po którym demonstrował budowę serca, preparując świńskie serca.