Akcje charytatywne w II LO


Notice: Undefined variable: blog_info_atts in /wp-content/themes/kingster/content/content-single-title.php on line 36

    Szkoła to nie tylko instytucja, w której uczymy się języka polskiego, geografii czy matematyki. To także miejsce, gdzie młodzież uwrażliwia się na potrzeby innych. To tu i w domu rodzinnym uczymy się rozumieć rozmaite problemy, z jakimi boryka się na co dzień człowiek oraz uświadomić sobie obowiązek niesienia pomocy potrzebującym.

    Nasze liceum zwraca więc szczególną uwagę na działalność filantropijną. Uczniowie wraz z pedagogami (zwłaszcza samorząd uczniowski wraz z opiekunem – p. I. Wróbel-Żarnowską, katechetą– ks. W. Kurkiem, pedagogiem szkolnym – p. R. Pawlikiem) starają się stworzyć szeroki wachlarz możliwości działania na rzecz potrzebujących.