Sukcesy na konkursach językowych

    7 grudnia 2011 odbył się konkurs języka angielskiego i niemieckiego: Łowcy Talentów- JERSZ. W konkursie wzięło udział 30 uczniów naszej szkoły. (17 j. angielski i 13 j. niemiecki).
    Najlepszy wynik z języka angielskiego w szkole uzyskał Sylwester Sowa z klasy Ic i otrzymał dyplom uznania za bardzo dobry wynik (194 punkty, co jest powyżej 85%). W skali województwa zajął drugie, a w skali kraju – szesnaste miejsce.
    Wśród drugich klas najlepszy wynik uzyskała Sylwia Macioł, a spośród uczniów klas trzecich – Karolina Uchacz.
W sumie w kategorii klas I („junior”) wzięło udział 800 uczniów, klas II („student”) – 891 uczniów, klas III – 668 uczniów.
     Najlepszy wynik z języka niemieckiego osiągnęła Maria Stożek z III b i otrzymała dyplom uznania za bardzo dobry wynik (powyżej 85%). Maria zajęła trzecie miejsce w województwie i dwudzieste w kraju.
    Spośród klas pierwszych i drugich najlepszy wynik osiągnęła Małgorzata Wodecka.
W sumie w konkursie JERSZ w kategorii „junior” wzięło udział 755 uczniów, a w kategorii „student” – 627 uczniów.

    11 stycznia 2012 odbył się konkurs języka angielskiego i niemieckiego organizowany przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zakopanem. W konkursie wzięły udział 22 osoby (19  z j. angielskiego i 3 z jęz. niemieckiego)
    Najlepszy wynik z języka angielskiego uzyskał Sylwester Sowa z I c, zdobywając 90 punktów na 100 możliwych, drugi najwyższy wynik osiągnął Krzysztof Nawara z II a (81 punktów), a trzeci – Maria Stożek uzyskując 72 punkty.
  

Wojciech Pękalski