Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę pomocy dydaktycznych

W załączniku przedstawiamy rozstrzygnięcie postępowania na dostawę pomocy dydaktycznych związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkół w Rabce- Zdroju w obszarze biologii I geografii” w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

protokół

wybór najkorzystniejszej oferty