Rozpoznanie rynku

Zapytanie ofertowe na: Dostawy – zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć on- line biologia oraz on- line geografia w podziale na 4 zadania w ramach projektu pn.: „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkół w Rabce- Zdroju w obszarze biologii I geografii”.  

Załączniki

Zapytanie

Zapytanie ofertowe

zał nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

Formularz oferty