Wyniki matur

Tegoroczne egzaminy maturalne dostarczyły nam wielu powodów do dumy. W II Liceum zdawalność wyniosła 100% – dodajmy, że w skali kraju ten wskaźnik w 2022 roku wyniósł 84%, w Małopolsce 87%, a w powiecie nowotarskim 82%. Również wyniki z poszczególnych przedmiotów nasi uczniowie osiągali znacznie wyższe niż przeciętna w kraju, województwie czy powiecie. Szczegółowo obrazują...
Read More