XXXVII Olimpiada Geograficzna

    Komitet Główny XXXVII Olimpiady Geograficznej opublikował tematy prac I etapu olimpiady. Osoby zainteresowane udziałem w olimpiadzie proszone są o zgłoszenie się do nauczyciela geografii.

 

  Wytyczne do wykonania prac