Zajęcia terenowe z geografii w Tatrach Wysokich

Layout 1

Klasa III a nad Czarnym Stawem Gąsienicowym

Celem zajęć było poznanie elementów środowiska geograficznego Tatr Wysokich na przykładzie Doliny Suchej Wody (budowa geologiczna, rzeźba polodowcowa, piętrowość roślinności, ochrona przyrody).

Trasa wycieczki: Kuźnice – Boczań – Skupniów Upłaz – Hala Gąsienicowa – Czarny Staw Gąsienicowy – Mały Kościelec – Przełęcz Karb – Hala Gąsienicowa – Dolina Jaworzynki – Kuźnice.

Dnia 16 września pojechaliśmy na zajęcia terenowe z geografii w Tatry Wysokie. Z Rabki-Zdrój wyjechaliśmy o godzinie 700. Naszą trasę rozpoczęliśmy z Kuźnic, gdzie dołączył do nas przewodnik tatrzański. Idąc niebieskim szlakiem do schroniska „Murowaniec”, dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy, między innymi nauczyliśmy się czytać mapę geologiczną oraz rozpoznawać tatrzańskie relikty glacjalne takie jak: dębik ośmiopłatkowy i wierzba lapońską.
Spod schroniska udaliśmy się w kierunku Czarnego Stawu Gąsienicowego. Podczas naszej wędrówki poznaliśmy formy terenu utworzone w wyniku rzeźbotwórczej działalności lodowców górskich. Widoki robiły ogromne wrażenie. Kontynuowaliśmy naszą wędrówkę trudnym szlakiem w kierunku przełęczy Karb, skąd ze względu na  silny halny bardzo utrudniający nasze chodzenie po grzbiecie Małego Kościelca (1869 m n.p.m.) oraz przełęczy Karb  byliśmy zmuszeni do odbicia w kierunku Zielonego Stawu.Po drodze mogliśmy podziwiać wiele szczytów, takich jak: Żółta Turnia, Granaty, Kozi Wierch, Świnica i Kasprowy Wierch. Wróciliśmy z powrotem do schroniska, gdzie nabieraliśmy sił do dalszej wędrówki. Przyjemnie nam się wracało przez Dolinę Jaworzynki. Około godziny 17 00 byliśmy z powrotem w naszym autobusie, a godzinę później w Rabce-Zdroju. Myślę, że była to pouczająca wycieczka krajoznawcza i mile spędzony czas łączący poszerzenie wiedzy z wysiłkiem fizycznym.

Layout 1

Layout 1

W drodze na Mały Kościelec

Layout 1

Na Przełęczy Karb. Widok na Kościelec

Layout 1

Widok na fragment „Orlej Perci” z Granatami i Kozim Wierchem

Layout 1

Widok na „Pojezierze Gąsienicowe”