„Salon Maturzystów” w Krakowie

W środę 9 września uczniowie klasy IIIB wzięli udział w krakowskim „Salonie Maturzystów” w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Najpierw odbył się godzinny wykład dotyczący ogólnych informacji odnośnie egzaminu dojrzałości. Przewodniczył mu Lech Gawryłow, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Następnie na tej samej sali został wygłoszony wykład z matematyki, na którym zgromadzeni maturzyści mogli dowiedzieć się, jak w prosty sposób rozwiązać przykładowe zadania maturalne. Jako ostatnia miała miejsce prelekcja dotycząca języka polskiego. Wszyscy uczniowie mogli uczestniczyć również w innych wykładach, m.in. z WOS-u, geografii, historii, biologii, itp. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska poszczególnych uczelni wyższych. Można z nich było zabrać ulotki z informacjami o konkretnych kierunkach studiów. Prowadzący oraz przybyli goście na koniec życzyli tegorocznym maturzystom wiary we własne siły, powodzenia oraz sukcesów.

Marta Nogaj, IIIB

20150909_123801