luty 2012

Miesiąc

 Marek Żołądek z logo Zespołu Szkół w Rabce-Zdroju  na najwyższym punkcie Japonii – Kengamine Peak w obrebie krateru Fuji-san (3776 m npm)     9 lutego 2012 r. uczniowie klas z rozszerzonym programem nauczania geografii wzięli udział w wykładach  realizowanych corocznie w ramach cyklu zajęć "Lekcje z Uniwersytetem Pedagogicznym". Zajęcia prowadzili doktoranci z Instytutu Geografii UP   Michał Apollo i Marek Żołądek. Tematy wykładów:1. OKOŁOPACYFICZNY PIERŚCIEŃ OGNIA (charakterystyka...
    11 lutego br. w teatrze „Rabcio” w Rabce-Zdroju szkolna grupa teatralna II LO wystawiła spektakl  „Farrago”  na podstawie sztuki Lidii Amejko.  Zdjęcia z tego przedstawienia, autorstwa p. Jana Cieplińskiego i p. Piotra Kuczaja dostępne są pod poniższymi adresami: http://www.watra.pl/rabka-zdroj/kultura/2012/02/13/farrago-lidii-amejkohttp://gorce24.pl/informacje/769/Spektakl_w_wykonaniu_rabczanskich_licealistow    Serdecznie dziękujemy Panu Dyrektorowi Teatru, Zbigniewowi Wójciakowi, za udostępnienie szkole sali teatralnej.
        W dniu 31.01.12 uczniowie klas I, II, III profilu humanistyczno–europejskiego oraz zainteresowani uczniowie z innych klas po raz kolejny uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez Instytut Amerykanistyki UJ.     Tym razem dowiedzieliśmy się o początkach kinematografii amerykańskiej, o pierwszych założycielach legendarnych dziś wytwórni filmowych, takich jak Warner Bros czy metro Goldwyn Mayer. Mieliśmy okazję obejrzeć pierwsze kilkuminutowe  filmy będące sensacją na początku...
    Maturzyści z klasy biologiczno – chemicznej od października 2011 r. biorą udział w bezpłatnym kursie przygotowawczym do egzaminu maturalnego. Zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cały cykl obejmuje dziewięć  spotkań, na których powtarzane są wiadomości z poszczególnych działów chemii, objętych programem nauczania w LO (każde zajęcia o innej tematyce).  
    23 stycznia 2012 roku uczniowie klas biologiczno-chemicznych /1c i 2c/ zwiedzali Muzeum Katedry i Zakładu Anatomii CM UJ. Muzeum składa  się z trzech sal, w których znajduje się 2077 preparatów. Pierwsza sala to preparaty z działu osteologii, anatomii porównawczej i antropologii. Druga sala to preparaty "mokre" z zakresu anatomii narządów głowy i szyi, trzewi klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy. Ostatnia sala zawiera preparaty najstarsze m.in. wykonane...
    Szkoła to nie tylko instytucja, w której uczymy się języka polskiego, geografii czy matematyki. To także miejsce, gdzie młodzież uwrażliwia się na potrzeby innych. To tu i w domu rodzinnym uczymy się rozumieć rozmaite problemy, z jakimi boryka się na co dzień człowiek oraz uświadomić sobie obowiązek niesienia pomocy potrzebującym.     Nasze liceum zwraca więc szczególną uwagę na działalność filantropijną....

Zapraszamy na dzień otwarty 25 kwietnia 2023r. godz. 11:00

Rekrutacja

Archiwum