luty 2012

Miesiąc

    11 lutego br. w teatrze „Rabcio” w Rabce-Zdroju szkolna grupa teatralna II LO wystawiła spektakl  „Farrago”  na podstawie sztuki Lidii Amejko.  Zdjęcia z tego przedstawienia, autorstwa p. Jana Cieplińskiego i p. Piotra Kuczaja dostępne są pod poniższymi adresami: http://www.watra.pl/rabka-zdroj/kultura/2012/02/13/farrago-lidii-amejkohttp://gorce24.pl/informacje/769/Spektakl_w_wykonaniu_rabczanskich_licealistow    Serdecznie dziękujemy Panu Dyrektorowi Teatru, Zbigniewowi Wójciakowi, za udostępnienie szkole sali teatralnej.
 Marek Żołądek z logo Zespołu Szkół w Rabce-Zdroju  na najwyższym punkcie Japonii – Kengamine Peak w obrebie krateru Fuji-san (3776 m npm)     9 lutego 2012 r. uczniowie klas z rozszerzonym programem nauczania geografii wzięli udział w wykładach  realizowanych corocznie w ramach cyklu zajęć "Lekcje z Uniwersytetem Pedagogicznym". Zajęcia prowadzili doktoranci z Instytutu Geografii UP   Michał Apollo i Marek Żołądek. Tematy wykładów:1. OKOŁOPACYFICZNY PIERŚCIEŃ OGNIA (charakterystyka...
        W dniu 31.01.12 uczniowie klas I, II, III profilu humanistyczno–europejskiego oraz zainteresowani uczniowie z innych klas po raz kolejny uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez Instytut Amerykanistyki UJ.     Tym razem dowiedzieliśmy się o początkach kinematografii amerykańskiej, o pierwszych założycielach legendarnych dziś wytwórni filmowych, takich jak Warner Bros czy metro Goldwyn Mayer. Mieliśmy okazję obejrzeć pierwsze kilkuminutowe  filmy będące sensacją na początku...
    Maturzyści z klasy biologiczno – chemicznej od października 2011 r. biorą udział w bezpłatnym kursie przygotowawczym do egzaminu maturalnego. Zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cały cykl obejmuje dziewięć  spotkań, na których powtarzane są wiadomości z poszczególnych działów chemii, objętych programem nauczania w LO (każde zajęcia o innej tematyce).  
    23 stycznia 2012 roku uczniowie klas biologiczno-chemicznych /1c i 2c/ zwiedzali Muzeum Katedry i Zakładu Anatomii CM UJ. Muzeum składa  się z trzech sal, w których znajduje się 2077 preparatów. Pierwsza sala to preparaty z działu osteologii, anatomii porównawczej i antropologii. Druga sala to preparaty "mokre" z zakresu anatomii narządów głowy i szyi, trzewi klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy. Ostatnia sala zawiera preparaty najstarsze m.in. wykonane...
    Szkoła to nie tylko instytucja, w której uczymy się języka polskiego, geografii czy matematyki. To także miejsce, gdzie młodzież uwrażliwia się na potrzeby innych. To tu i w domu rodzinnym uczymy się rozumieć rozmaite problemy, z jakimi boryka się na co dzień człowiek oraz uświadomić sobie obowiązek niesienia pomocy potrzebującym.     Nasze liceum zwraca więc szczególną uwagę na działalność filantropijną....

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną

Rekrutacja

Archiwum