maj 2012

Miesiąc

     27 kwietnia 2012 w naszej szkole o godzinie 12.00 odbył się Dzień Otwarty dla gimnazjalistów z okolicznych miejscowości. Gości powitała bardzo serdecznie Pani Dyrektor, przy okazji zachęcając wszystkich do zapoznania się z opublikowanym właśnie w Gazecie Krakowskiej rankingiem szkół ponadgimnazjalnych, w którym nasze LO zajęło I miejsce, pokonując inne szkoły powiatów nowotarskiego, tatrzańskiego i suskiego. Następnie wszyscy przybyli mogli obejrzeć prezentacje multimedialne poszczególnych profili...
    27 kwietnia 2012 roku maturzyści odebrali z rąk dyrekcji i wychowawców świadectwa ukończenia szkoły, a niektórzy, za wysokie wyniki w nauce oraz pracę na rzecz szkoły, także nagrody książkowe. Po otrzymaniu tych dokumentów głos zabrali absolwenci, którzy dziękowali gronu pedagogicznemu za wszystkie lata nauki oraz bardzo dobre przygotowanie do matury. Zobacz wszystkie zdjęcia 
     W dniach 21-23 kwietnia 2012 roku w Warszawie odbyły się zawody III stopnia XLI Olimpiady Biologicznej. W etapie centralnym startowało 102 uczniów z całej Polski, w tym uczennica klasy 2c Joanna Rypel. Joanna Rypel zakwalifikowała się do etapu ustnego zawodów i uzyskała tytuł laureata. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN Joanna Rypel zostaje zwolniona z egzaminu maturalnego z biologii (matura 2013) i otrzymuje 100% z egzaminu maturalnego z tego przedmiotu na...
    Dnia 12 kwietnia 2012 r. uczniowie klas pierwszych o rozszerzonym programie nauczania fizyki i geografii brali udział w zajęciach  w Planetarium Śląskim, Stacji Klimatologicznej, Stacji Sejsmologicznej i w Obserwatorium Astronomicznym. 
    18 kwietnia 2012 roku w  Gimnazjum nr 1 w Rabie Wyżnej odbyły się eliminacje krajowe II edycji Międzynarodowego Konkursu YPEF „Młodzież w Lasach Europy”. W zawodach brała udział młodzież gimnazjalna i licealna z trzech powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego i limanowskiego. Naszą szkołę  reprezentowały 4 zespoły z klas biologiczno-chemicznych: 1-Edyta Mołoczniak, Anna Świerk i Joanna Wiergowska /Ic/ 2-Dorota Janosz, Agnieszka Pitek i Urszula Wielowska /IIc/ 3-Joanna Rypel, Paweł Lenart i Szymon Bryniarski /IIc/...

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną

Rekrutacja

Archiwum