Debata oksfordzka klas humanistycznych

       W środę 29 marca na sali gimnastycznej odbyła się debata oksfordzka, w której dyskutowali ze sobą uczniowie klasy 2b i 3b przy udziale widowni złożonej z klas: 1a, 1b, 2c i 4b. Wiosenna debata oksfordzka stała się już coroczną tradycją w naszej szkole i udział w niej na trwałe wpisał się w specyfikę klas o profilu humanistycznym.

      W tym roku uczniowie klasy 2b, którzy byli stroną propozycji, bronili tezy głoszącej, że: „XXI wiek to czas kryzysu człowieczeństwa spowodowanego rozwojem technologicznym”. Z tym stanowiskiem nie zgadzali się przedstawiciele klasy 3b, którzy decyzją zebranej na sali publiczności okazali się ostatecznie bardziej przekonujący i debatę wygrali. Najlepszym mówcą debaty został z kolei Krzysztof Kurzeja z klasy 2b.

Gratulujemy!

Składy drużyn:
Klasa 2b (Shinaya Postawska, Anna Zagajska, Krzysztof Kurzeja, Mikołaj Haras)

Klasa 3b (Anna Wójciak, Maja Dziudziek, Weronika Urbanowicz, Sebastian Róg)