Hymn Rodziny Szkół Tischnerowskich

HYMN RODZINY SZKÓŁ TISCHNEROWSKICH

Słowa do melodii popularnej: Maria Tuchowska

Pod Turbaczem ma początek
nasza Szkół Rodzina.
Tam w muzyce wiatru w bukach
jest nasza dziedzina.
Tak jak chodził Ksiądz Profesor
stromymi ścieżkami,
Tak idziemy i my dzisiaj,
bo Jego śladami. (bis)

I uczymy się od Niego
słuchać głosów świata:
czy to w górach, czy to w mieście,
przez zimy i lata.
I uczymy się miłości
do Boga i ludzi,
by choć jeden człowiek dzisiaj
radość w sobie wzbudził. (bis)

Każdy dzień to nowe niebo
schodzące na ziemię
w słońcu, w śniegu, w kroplach deszczu,
w uśmiechu i w śpiewie.
Każdy dzień to nowi ludzie
nowi przyjaciele,
aby wśród nas miłość rosła
nie potrzeba wiele. (bis)