Nauka dla każdego

    

     W ostatnich dniach uczniowie klas mat.-fiz.-geo. zorganizowali sesję popularnonaukową, na której przedstawili swoje pomysły.
    Część matematyczna była poświęcona kryptografii – nauce o sposobach szyfrowania informacji –  i kryptoanalizie,  czyli o niektórych sposobach łamania szyfrów.