OFERTA EDUKACYJNA 2019/2020 DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

KLASA PRZEDMIOTY  ROZSZERZONE JĘZYKI OBCE OCENY PRZELICZANE NA PUNKTY

Z  PRZEDMIOTÓW

1a  liceum Ø  matematyka

Ø  fizyka

Ø  geografia

Ø  język angielski

Ø  język niemiecki

Ø  język polski

Ø  matematyka

Ø  fizyka

Ø  geografia

1b  liceum Ø  język polski

Ø  historia

Ø  język angielski

Ø  język angielski

Ø  język niemiecki

Ø  język polski

Ø  matematyka

Ø  historia

Ø  język angielski

1c  liceum Ø  biologia

Ø  chemia

Ø  język angielski

Ø  język niemiecki

Ø  język polski

Ø  matematyka

Ø  biologia

Ø  chemia

1t  technik informatyk Ø  matematyka

Ø  język angielski

Ø  język angielski

Ø  język niemiecki

Ø  język polski

Ø  matematyka

Ø  język angielski

Ø  informatyka

 

Regulamin rekrutacji dla absolwentów szkoły podstawowej.