Opera

     W  dniu 19 kwietnia 2013  r. dwa pełne autokary z uczniami i nauczycielami naszej szkoły pojechały do Opery Krakowskiej na „Wesele Figara” Wolfganga Amadeusza Mozarta.
Historia ta opowiada o jednym dniu z życia mieszkańców pałacu hrabiego i hrabiny Almavivów, a konkretnie o udaremnionych zabiegach hrabiego o względy pięknej pokojówki Zuzanny.
Wyjazd został zorganizowany z inicjatywy Samorządu Szkolnego, nad którym opiekę sprawuje prof. Iwona Wróbel – Żarnowska.
Ilość zainteresowanych taką formą spędzania wolnego czasu motywuje Samorząd do ponownego zorganizowania podobnego wyjazdu.


Aleksandra Mucha (IIa)