Szkolne obchody Święta Niepodległości

      11 listopada tego roku przypada 94. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydarzenie to było uwieńczeniem wielu lat starań Polaków – ich trudnej drogi do wolności. Dzień ten w naszej szkole został uczczony akademią, przygotowaną przez klasę I technikum. Przedstawiła ona najważniejsze wydarzenia w historii, te, które doprowadziły do upadku Rzeczypospolitej i które stanowiły próbę wyzwolenia jej spod panowania zaborców. Całości dopełniły patriotyczne pieśni oraz wiersze, wprowadzające nastrój powagi, skłaniające do zadumy nad losami tych, którzy oddali życie w imię wolnej Polski. Akademia zakończyła się odśpiewaniem „Roty” – prawdziwego manifestu polskości. Utwór ten przypomina o potrzebie budzenia poczucia tożsamości narodowej i uświadamia, że bycie Polakiem to duma, ale i obowiązki.


Justyna Kubińska (IIc)