Klasy humanistyczne na konferencji naukowej

     Chcąc przywołać wspomnienie zbrodni, dokonanej na naszych rodakach w I poł. XX wieku, klasy pierwsza i druga profilu humanistycznego 5 listopada br. wzięły udział w projekcie – prelekcji „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX w.. Dramatyczne losy Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1934-1944”.
Prowadzący spotkanie dr Maciej Korkuć, naczelnik Biura Edukacji Narodowej Publicznego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, uświadomił  słuchaczom, że coraz więcej młodych ludzi zapomina o dramatycznych wydarzeniach XX w., o tragediach, które dotknęły naszych przodków.  Dlatego celem projektu jest kultywowanie pamięci o zdarzeniach, poszukiwanie prawdy o nich i budowanie świadomości narodowej w młodym pokoleniu.
Spotkanie było również  niepowtarzalną okazją, by wysłuchać wzruszających wspomnień ludzi żyjących  w czasach II wojny światowej.

Klaudia Hadwiczak (IIb)


Założenia projektu i jego  regulamin możemy znaleźć na stronie: www.ipn.gov.pl