W Teatrze Słowackiego na Wyspiańskim

6 czerwca grupa miłośników teatru z naszego liceum wybrała się do Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie na sztukę pt. „Wyzwolenie” w reżyserii Radosława Rychcika. Spektakl stanowi adaptację dramatu Stanisława Wyspiańskiego o tym samym tytule.
Przedstawienie to jest przykładem dramatu współczesnego, co widoczne jest m.in. w scenach „zbiorowej miłości”, ogólnego chaosu i zamieszania. Jednak to niejedyne, co serwuje nam reżyser. „Wyzwolenie” to przede wszystkim opowieść o poszukiwaniu własnego ja, które pod narzucanymi przez społeczeństwo zasadami, gdzieś jest schowane. To również polemika z romantyczną odmianą martyrologicznego patriotyzmu, widoczną choćby w „Dziadach” Mickiewicza, a także PRL-owski świat w wydaniu szkolnym. By poznać odpowiedź reżysera na to, czym jest właściwie tytułowe wyzwolenie, warto wybrać się na spektakl.