Warsztaty dla maturzystów “Ostatni dzwonek”

Uczniowie klas maturalnych o profilu biologiczno-chemicznym w bieżącym roku szkolnym brali udział w warsztatach „Ostatni dzwonek przed maturą” organizowanych przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od października do marca odbyło się 10 spotkań, na których uczniowie gruntownie powtórzyli cały wymagany do matury z chemii materiał. Każde spotkanie podzielone było na część wykładową, podczas której prowadzący w pełen poczucia humoru sposób omawiali każde zagadnienie z podstawy programowej, oraz część ćwiczeniową. W jej trakcie maturzyści samodzielnie i – w razie potrzeby – z pomocą wykładowców rozwiązywali zadania maturalne. Część zadań była przeznaczona do rozwiązania w domu. Obie części warsztatów trwały po około 2 godziny, co daje w sumie ponad 40 godzin dodatkowej powtórki. Zajęcia były bardzo dobrym dopełnieniem lekcji chemii w szkole i wierzymy, że zaowocuje to satysfakcjonującym wynikiem z egzaminu dojrzałości w maju.