WYKŁADY NA UJ W INSTYTUCIE AMERYKANISTYKI I STUDIÓW POLONIJNYCH

     W dniu 7 grudnia aż cztery klasy z naszej szkoły udały się na wykłady do Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ. Jako pierwsze, klasy 4b i 4a miały przyjemność wysłuchać wykładu pani dr Agnieszki Stasiewicz-Bieńkowskiej pod tytułem: „Youthquake”-American Youth in 1960-ties.
Wykład był zajmującą opowieścią o latach 60-tych ubiegłego stulecia, czasie zimnej wojny, wojny w Wietnamie i o młodych ludziach żyjących w Stanach Zjednoczonych w tym czasie, o ich niezgodzie na zastany porządek i o żądaniu zmian. Była więc to przede wszystkim historia o hippisach i ich ideach, protestach dotyczących zmian w edukacji, sprzeciwie wobec  poboru do wojska, a przede wszystkim wierze w wolność i miłość. Rozpętaną przez nich rewolucję z powodu jej wagi nazwano ,,Youthquake, co jest grą słowną z wyrazem ,,Earthquake” oznaczającym trzęsienie ziemi.
    Lata 60. to także czas działalności artystów, głównie muzyków do których twórczości chętnie wraca się także dzisiaj, ale to również czas dużych zmian w modzie, teatrze czy filmie.
     W drugim wykładzie INTERACIVE IDENTITIES- IMAGES OF THE UNITED STATES IN VIDEO GAMES uczestniczyli uczniowie klas humanistycznych 2b i 3b . Wykład prowadził dr Maciej Smółka, przybliżając nam tematykę gier wideo rozgrywających się w miastach, miasteczkach i na preriach  USA. Tereny, które zwiedza gracz w trakcie rozgrywki, powstały na bazie prawdziwych miejsc w Stanach Zjednoczonych,  co sprawia, że  podczas gry możemy  podziwiać przepiękne zakątki USA i przenieść się w świat wirtualnej rzeczywistości amerykańskiej kultury i krajobrazów.
     Obydwa wykłady odbywały się w języku angielskim, co pozwalało sprawdzić swoje umiejętności z zakresu rozumienia dłuższej wypowiedzi, ale przede wszystkim pozwalało zanurzyć się w tematykę wykładu opowiedzianą językiem uczestników wydarzeń i twórców gier.