XXXVII Olimpiada Biologiczna

  W dniach 19-20 stycznia 2008 roku odbyły się w Krakowie zawody okręgowe  XXXVII Olimpiady Biologicznej. W zawodach  wzięło  udział   2 uczniów z II  Liceum  Ogólnokształcącego  w Rabce-Zdroju, przygotowywanych pod kierunkiem mgr Jacka Sobczyka.

Uczniowie, którzy wzięli udział w zawodach okręgowych olimpiady:
Tomasz Drabik /IIIc/
Temat pracy: Ocena  skażenia powietrza dwutlenkiem siarki na terenie Węglówki, na podstawie badań porostów z zastosowaniem skali porostowej.

Paweł Maciejewski /IIIc/
Temat pracy:  Biologiczna ocena stopnia zanieczyszczenia wód Słonki z zastosowaniem Miana Coli.

Praca badawcza Pawła Maciejewskiego została wyróżniona w zawodach okręgowych XXXVII Olimpiady Biologicznej.