XXXVII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

W dniu 27.01.2007r. w Akademii Pedagogicznej w Krakowie odbyły się zawody okręgowe XXXVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, w których wzięła udział uczennica klasy IIb Kinga Kaciczak, przygotowywana pod kierunkiem mgr Barbary Luberdy.

Temat prac: Odbiorca w dziele literackim