CKZ podsumowanie roku 2020

Ubiegły rok był dla nas wszystkich dużym wyzwaniem, zamknięcie szkoły pokrzyżowało wiele planów związanych z realizacją form wsparcia w ramach projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim”. Mimo przeciwności losu udało nam się zrealizować kurs prawa jazdy kat. B dla 15 osób, którym udział w kursie zapewnił nabycie nowej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych.
Na 2021 rok planowane jest m.in:
– kurs prawo jazdy dla 10-osobowej grupy
– staże wakacyjne dla dwóch 6-osobowych grup
– zajęcia pozalekcyjne rozwijające i wyrównawcze
– doradztwo zawodowe