Indeks dla laureata Konkursu Wiedzy Chemicznej

Sylwester Sowa, uczeń klasy IIIc klasy o profilu biologiczno- chemicznym, dnia 08.03.2014r. został laureatem finału Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Chemicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmując III miejsce.
Należy zaznaczyć, że I etapie konkursu brało udział 428 uczniów klas III, a do kolejnego etapu zakwalifikowały się 232 osoby. Nagrodami dla laureatów konkursu są indeksy na stacjonarne studia pierwszego stopnia – chemię i ochronę środowiska, prowadzone przez Wydział Chemii UJ na rok 2014/2015.
GRATULUJEMY OGROMNEGO SUKCESU!