Warsztaty „Ostatni dzwonek przed maturą” z chemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

W roku 2013/2014 uczniowie klasy IIIc profilu biologiczno-chemicznego wzięli udział w warsztatach „Ostatni dzwonek przed maturą”, prowadzonych przez dydaktyków Wydziału Chemii UJ.
Podczas  serii dziesięciu pięciogodzinnych spotkań w wybrane soboty odświeżyli i utrwalili materiał przerobiony na lekcjach chemii w ciągu ubiegłych trzech lat.Wykłady były prowadzone przez mgr Karola Dudka i mgr Michała Płotka, którzy przedstawiali najważniejsze zagadnienia dotyczące konkretnych działów chemii organicznej, nieorganicznej i ogólnej. Następnie uczniowie mieli szansę utrwalić przerabiany materiał rozwiązując autorskie arkusze zadań w kilkunastoosobowych grupach  na ćwiczeniach.
Ze względu na duże zainteresowanie młodzieży współpraca z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie kontynuowana również w przyszłym roku szkolnym.