Najpiękniej udekorowane sale w szkole

Nadszedł grudzień, a wraz z nim konkurs na najpiękniej udekorowaną klasę w świątecznym klimacie.
W czwartek Komisja podjęła ostateczny wybór i ogłosiła wyniki, które przestawiamy poniżej:
I MIEJSCE: klasa II c
II MIEJSCE: klasa II b
III MIEJSCE: klasa II t

Dziękujemy wszystkim klasom za pełne zaangażowanie.