OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO „JERSZ”

    Dnia 24 lutego odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu języka angielskiego ENGLISH HIGH FLIER 2013 oraz języka niemieckiego DEUTSCHFREUND 2013.
Pani Dyrektor wręczyła uczestnikom konkursu dyplomy uznania oraz nagrody rzeczowe.
W konkursie języka niemieckiego wzięło udział 13 uczniów z Liceum i Technikum. Najlepsze wyniki i dyplomy z wyróżnieniem otrzymały uczennice klasy Ic:
Magdalena Kaflińska i Aleksandra Nowacka, zajmując odpowiednio III i VIII miejsce w województwie małopolskim.
Ponadto najlepsze wyniki w szkole w Małopolsce osiągnęli następujący uczniowie: Grzegorz Przybyło (kl.IIIa) – 22 miejsce, Klaudia Smoleń (kl. IIIb) – 22 miejsce oraz Gabriela Dziedzina (kl. IIb) – 46 miejsce.
W konkursie języka angielskiego wzięły udział 32 osoby, z których 22 znalazły się w pierwszej setce województwa małopolskiego na 1108 wszystkich uczestników. Dyplom z wyróżnieniem na poziomie klas pierwszych otrzymała Julia Szybiak (Ic). Należy wspomnieć jeszcze o bardzo dobrym wyniku w Małopolsce następujących uczniów: Konrada Onieszczuka (kl. IIIa) -7 miejsce, Krzysztofa Mikulca (kl.IIIa ) -11 miejsce, Katarzyny Myszy (kl.II) T– 12 miejsce. Gratulujemy