Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego

Poniżej prezentujemy pytania i odpowiedzi jakie wpłynęły w związku z zapytaniem ofertowym na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach  projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkół w Rabce- Zdroju w obszarze biologii I geografii” w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej
 
 
 
Zadanie 3 – Mikroskop laboratoryjny 10 szt.
Czy Zamawiający dopuści mikroskop zasilany AC oraz przez wbudowany w
podstawę akumulator? Takie rozwiązanie umożliwia ładowanie wbudowanego
akumulatora, dzięki czemu unika się częstej wymiany baterii w mikroskopie.
 
Tak – Zamawiający dopuszcza mikroskop zasilany napięciem sieciowym AC oraz przez wbudowany akumulator, przy czym powinna być możliwość niezależnej pracy urządzenia na każdym z powyższych źródeł tj. na samym akumulatorze oraz na samym zasilaniu sieciowym z pominięciem akumulatora.
 
Zadanie 3 – Mikroskop stereoskopowy 8 szt.
-Czy Zamawiający dopuści oświetlenie LED zamiast oświetlenia
halogenowego? Diody LED charakteryzują się dłuższą żywotnością od lamp
halogenowych przez co wymagają rzadszego wymieniania. Ponadto światło z
diod LED nie nagrzewa obserwowanego preparatu w przeciwieństwie do lamp
halogenowych.
 
Tak – Zamawiający dopuści oświetlenie LED zamiast oświetlenia halogenowego – jest to oświetlenie co najmniej równoważne
 
-Jakiego rozwiązania oczekuje Zamawiający opisując je jako
umiejscowienie źródła oświetlenia łączone? Czy chodzi tutaj o
oświetlenie dolne i górne (odbite i przechodzące) mogące działać
jednocześnie?
 
Tak – chodzi tutaj o oświetlenie dolne i górne (odbite i przechodzące) mogące działać jednocześnie
 
 
-Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje powiększenia 20x i
40x, czy raczej płynnego zakresu powiększeń od 20x do 40x?
 
Tak – Zamawiający oczekuje powiększenia 20x i 40x, jeśli regulacja będzie płynna to spełnia ten warunek
 
-Czy Zamawiający dopuści odległość roboczą 50 mm?
 
Nie – Zamawiający nie dopuszcza mniejszej odległości ponieważ nie spełnia wymogów zapisu w zamieszczonej specyfikacji