Akcja „Góra grosza”

    W dniach 2-13 grudnia w naszej szkole została przeprowadzona akcja „Góra grosza”. Tegoroczna zbiórka pieniędzy miała formę konkursu międzyklasowego. Wytypowano trzy klasy, którym udało się zebrać najwyższe sumy. I miejsce zajęła klasa IIIb, zebrawszy 111 zł 3 gr. II miejsce zajęła klasa IIb  z 52 zł 88 gr, natomiast III miejsce zajęła klasa Ib (37 zł 27 gr). Łącznie uzyskaliśmy kwotę 322 zł 86 gr.


Aneta Wójtowicz, kl. IIb