Finał Konkursu Tischnerowskiego w Łodzi

Wymiana i interpretacja Tischnerowskich myśli w duchu współczesności,  popisy krasomówcze oraz solidarność pamięci z zamordowanymi  podczas  II wojny światowej Żydami – tak zakończył się w Łodzi konkurs filozoficzno-oratorski , na którym godnie naszą szkołę zaprezentowała uczennica klasy I B – Zofia Dara.

W przemówieniu inspirowanym słowami naszego patrona Józefa Tischnera, Zofia  poruszyła problem  solidarności – współpracy, która jest gwarantem sukcesu.  Inne ujęcia tematu: solidarności jako potrzeby dialogu czy wyzwolicielki sumień również  znalazły uznanie w oczach jury – wykładowców  uczelni – oraz znamienitych słuchaczy. A spontanicznym podsumowaniem spotkania były oczywiście słowa Księdza Profesora: „Ani katolik, ani Polak, ani nikt inny, nie mogą mieć w państwie większych praw niż ma człowiek”.

Relacja z całego konkursu