XLVII Olimpiada Biologiczna

logomale_obDecyzją Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej w Warszawie do zawodów okręgowych XLVII Olimpiady Biologicznej, które odbędą się 20 stycznia 2018 roku w Krakowie, wstępną kwalifikację uzyskały trzy uczennice II Liceum Ogólnokształcącego w Rabce-Zdroju: Agnieszka Kopeć, Agnieszka Jugowicz i Anna Sarka. Agnieszka Kopeć zaprezentuje pracę badawczą pod tytułem „Ocena skażenia powietrza ditlenkiem siarki za pomocą skali porostowej na obszarze Naprawy”, Agnieszka Jugowicz pracę pt. „Ocena antropopresji na środowisko przyrodnicze Rabki-Zdroju na podstawie obserwacji mchów” a Anna Sarka pracę pt. „Ocena skażenia powietrza ditlenkiem siarki za pomocą skali porostowej na obszarze Rabki-Zdroju (Zarytego)”.